• Miễn phí giao hàng khi mua 1 cây thuốc ( Áp dụng đơn nội thành Hà Nội và COD).
  • Giảm ngay 50k/cây khi mua từ 2 cây với dòng Heets Yellow Armenia
  • Giảm ngay 20k/cây khi mua từ 2 cây với dòng Heets Kazakhstan