Dùng IQOS có độc hại || THUỐC VĂN MINH

Dùng IQOS có độc hại

Dùng IQOS có độc hại?

Kể từ khi được PMI phát hành, IQOS đã nhanh chóng thay thế thuốc lá truyền thống. Nhưng dùng IQOS có độc hại không? Tại sao IQOS lại trở thành hiện tượng toàn cầu như vậy?  Với những khách hàng khó