heets

REVIEW VỀ HEETS TÍM HÀN VÀ HEETS TÍM ÂU

Review về Heets tím Hàn, Heets tím Âu, Marlboro Purple, Fiil change up (Đây là cảm nhận cá nhân anh em nhé) Anh em đã quen hút Heets Tím Nga có thể cảm nhận về dòng thuốc này như sau: the nhẹ